WAT DOEN WIJ?

1. Personeelsdossier

De personele administratie en m.n. de personeelsdossiers zijn hoofpijndossiers voor ondernemers.

Tijd vrijmaken voor de ondernemer om te ondernemen, is veel rendabeler voor de onderneming dan tijd spenderen aan uitvoerende administratieve taken.  Deze transitie kan soepel gerealiseerd worden door het digitaliseren van de arbeidsintensieve personeelsdossiers met ingebouwde alertfunctie. Dat levert de ondernemer naast een kostenvermindering, snelle en betrouwbare managementinformatie op, evenals  een veel wijdere toegankelijkheid van de informatie. Dit product is op abonnementsbasis af te nemen.

 

2. Personeelsdiensten

Een eveneens lastig dossier vormen juridische vraagstukken. Daar is specialisme voor nodig, zeker nu wetten, fiscale en sociale regels zo snel wijzigen. Het is amper bij te houden. Daarom is deze dienst  opgenomen in het abonnement. Deze 1e-lijns juridische dienst behandelt juridische vragen op  zakelijke en privé gebied, dus een klacht van een klant tot een echtscheiding van een werknemer.

Deze vraagbaak is onbeperkt beschikbaar. Voorbeeldbrieven kunnen opgevraagd worden, waardoor  een vloeiend voortgangsproces ontstaat. Hier ontstaat tijdwinst die anders in te zetten is.De kosten zijn inbegrepen in de abonnementsprijs. 

 

3. Meer kwaliteitsdiensten

Een gedigitaliseerde aanpak van het kortverzuim wordt uitgewerkt en is gericht op het verkorten van de door ondernemers zo gevreesde Poortwachterstraject. Bij langdurig verzuim pakt dit heel kostbaar uitpakt. Dit deel wordt, zodra operationeel, in het abonnement opgenomen. Het inschakelen van een verbonden bedrijfsarts kan op verzoek plaatsvinden. Het inschakelen is zinvol, omdat de bedrijfsarts de enige persoon is die kan bepalen of het verzuim zich kort of langdurig laat aanzien. In dat laatste geval kan de ondernemer maatregelen nemen ten aanzien van betrokkene, daarmee tijdwinst boekend en kosten besparend. Voor de inzet van de bedrijfsarts wordt een voordelig tarief in rekening gebracht.

 

 

Wilt u meer weten over onze diensten? Meer informatie

ONZE PRIJSSTELLING

    Personeelsdossier

  • personeesldossier
  • juridisch advies
  • aanpak kortverzuim  (in ontwikkeling)
  • € 9,70 /werknemer/maand ex btw.                                                               Voor bedrijven v.a. 20 werk-nemers geldt kwantumkorting.                                                          

     

 

HR-ondersteuning

€ 55,00/uur voor routine vragen. Voor HR-projecten worden vooraf de kosten opgegeven.
Tarieven ex. btw

Bedrijfsarts

Inschakeling van een bedrijfsarts bij             kortverzuim bedraagt € 42,50 per                   controle ex btw.               

 

 

NIEUWS EN INNOVATIES

Het eindejaarsgesprek over prestaties

We srtaan weer voor onze vuurproef. Het jaarlijkse gesprek met de werknemer over zijn prestaties, kwaliteiten en bijdrage aan de onderneming. Dat gaat veelal gepaard met spanning op de werkvloer. Dat is niet nodig. Als het gesprek goed gedocumenteerd is, de werknemer met respect tegemoet getreden wordt en de sfeer ontspannen is, kan het zonder aanmerkelijke problemen verlopen. Het beeld van de gesprekken tussen twee mensen, die zich zuchtend en wat onbeholpen buigen over het verplichte vragenformulier, met als resultaat weinig toegevoegde waarde en de niet ongebruikelijk onvrede bij de medewerker, behoort  met goede voorbereiding tot het verleden.