WAT DOEN WIJ?

1. Personeelsdossier

Personeelsbeheer vraagt tijd.
De ondernemer is voortdurend bezig met de verdere ontwikkeling van zijn bedrijf. Administratieve taken vormen vaak een last. Het digitaliseren van de arbeidsintensieve personeelsdossiers met ingebouwde alert-functie helpt deze last te verlichten. <meer>

 

2. Juridisch advies

Ondernemers ontkomen niet aan juridische vraagstukken.

Daar is specialistische kennis voor nodig, zeker nu fiscale en sociale regelgeving zo snel wijzigt.
Het abonnement geeft daarom recht op gratis eerstelijns juridische dienstverlening. <meer>

3. Aanpak kortverzuim

Verzuim is een kostbare zaak.

Daarom wordt verzuimregistratie opgenomen in het abonnement. Door snelle aanpak van het kortverzuim kunnen mogelijk veel kosten bespaard worden.
Op verzoek bemiddelen wij binnen 48 uur naar een erkende bedrijfsarts. 

Deze dienst wordt in het abonnement opgenomen na gereedkoming.

4. HR-diensten

De huidige markt vereist van organisaties het snel inspelen op marktomstandigheden en voortdurend veranderende wetgeving. Om dat te realiseren vormt strategische personeelsplanning in de nabije toekomst een kerntaak van het ondernemingsbeleid.

Om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen, is een gezonde verhouding tussen vast en flexibel personeel nodig. <meer>

 

 

Wilt u meer weten over onze diensten? Meer informatie

ONZE PRIJSSTELLING

Basispakket

  • personeesldossier
  • juridisch advies
  • aanpak kortverzuim(in ontwikkeling)
Dit alles  voor€ 9,70 /werknemer/maand 

 

Bedrijfsarts

Inschakeling van een bedrijfsarts bij kortverzuim
bedraagt € 42,50 per consult (in ontwikkeling)

 

HR-projecten

  • Voor HR-projecten wordt een offerte uitgebracht met een tarief dat bij de gevraagde expertise hoort.

  Alle vermelde tarieven zijn vermeld ex. btw

NIEUWS EN INNOVATIES

Is het einde van de payrollconstructie in zicht?

Gemak dient de mens en daar vormt een werkgever natuurlijk geen uitzondering op. Dus waarom al die zorgen op je nemen die met personeel samenhangen. Niet de lasten, wel de lusten, de payrollconstructie. Makkelijk zou je zeggen geen ingewikkelde functioneringsgesprekken, gewoon de payroll-organisatie bellen en die regelt alles voor je. De verzakelijking van het menselijk kapitaal, slechts als productiemiddel, maar wilt u dat als ondernemer eigenlijk wel?